Current sensorsPrúdové senzory - snímače

Prúdové senzory HARTING na princípe „Hall effect“ sa používajú na meranie prúdov vo výkonových elektronických aplikáciách. Senzory môžu merať rôzne druhy prúdov (AC, DC, impulzné... ).Prúdové snímače umožňujú vysokú presnosť merania a odolnosť proti rušeniu. Ich robustný dizajn ich predurčuje hlavne na použitie v náročných podmienkach, ako sú železničné a energetické technológie. 
 

Compensated Current SensorsKompenzačné prúdové senzory

Senzory pracujú na princípe "Hall effect", ktoré merajú prúd prostredníctvom ich magnetického poľa.  Uzavretá slučka prúdového senzoru vytvorí ako výstupný signál sekundárny prúd  (Isek = Ipri/N), ktorý je v reálnom čase porovnávaný s primárnym prúdom. Senzory majú široký frekvenčný rozsah a pracujú v teplotnom pásme -40° C, až 85° C s presnosťou ≤1 %. 

Transformers     Transformátory