Česká spoločnosť TENEO je výrobcom konektorov a komponentov s históriou siahajúcou do 60-tich rokov minulého storočia.

Je pokračovateľ tradície Československého výrobcu konektorov Elektro-Praga, známe ako ŠR, VŠ, RM, BN, VN, PK - ktoré našli veľké zastúpenie hlavne v zbrojárskom, ťažkom priemysle a v zvlášť náročných prostrediach. V súčasnosti je v ponuke aj novo vyvinutá rada konektorov pre ťažobný priemysel.