Telekomunikačné konektory typu ZGT sú určené pre aplikácie kde sú požiadavky na iskrovo bezpečné elektrické obvody, hlavne v metanometrii a ťažobných - baníckych zariadeniach podliehajúcim špeciálnym normám PN-84/E-08107 a PN-83/E-081110 a technickým podmienkam WT-89/MPM-13-35112. Uplatnia sa tiež v priemyslových odvetviach, kde hrozí výbuch chemických látok alebo v podobných aplikáciách.
Viac-pólové vzduchotesné konektory ZGH sa používajú predovšetkým v baníctve a v iných aplikáciách (napr. chemickom priemysle), kde sa požaduje vzduchotesnosť výrobku, jednoduché iskrovo bezpečné obvody a dobrá mechanická odolnosť konektoru.