Séria TEX konektorov je odvodená od konektorov TSL určených na všeobecné použitie. Tie si získali povesť vďaka výkonu a kvalite na priemyselných a námorných, ropných a plynových trhoch. Konektory TEX sú oproti radu TSL certifikované na použitie v prostredí Zone 1 Gas IIC a Dust 21 s charakteristikami tesnosti prostredia IP68 a teplotnou triedou T6.